DDGS คืออะไร ทำไมถึงนิยมนำมาใช้ในการผสมอาหารสัตว์


แชร์ให้เพื่อน :

DDGS คืออะไร ทำไมถึงนิยมนำมาใช้ในการผสมอาหารสัตว์

DDGS คือ Dried  distillers grians with solubles
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหลือจากขบวนการผลิตเอทานอลด้วยข้าวโพด แล้วนำเอากากข้าวโพดส่วนที่เหลือจากกระบวนการผลิตมาตากแห้งแล้วนำมาใช้ในการทำอาหารสัตว์โดยเป็นแหล่งของพลังงานและโปรตีนได้ (วัตถุดิบทดแทน) โดยมีทั้งที่เป็นผงแห้งและมีการอัดเม็ดจำหน่าย

ลักษณะทางกายภาพ

ดีดีจีเอส มีลักษณะเป็นผงหยาบสีเหลืองทอง มีกลิ่นหอมของ แอลกอฮอร์และน้ำตาลไซรับ กลิ่นหอมน่ากิน เหมาะสำหรับการนำ มาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ วัวเนื้อ วัวนม สุกร ไก่…

คุณภาพอาหารสัตว์ทางเคมี
สามารถทดแทนได้ทั้งแหล่งโปรตีนและพลังงานบางส่วน
มีฟอสฟอรัสที่ใช้ประโยชน์ได้สูง สามารถลดแหล่งเสริมฟอสฟอรัสในสูตรอาหารลงได้
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 27 % โดยน้ำหนักแห้ง
ไขมัน ไม่น้อยกว่า 10 %
พลังงาน (ME) 3790
มีเยื่อใย (Crude Fiber, CF) ค่อนข้างสูง แต่ไม่มากกว่า 12 %
ความชื้น ไม่มากกว่า 12 %
นอกจากนี้ยังมี วัตถุหรือสารสีประเภท Xantrophyll สูง จึงเป็นประโยชน์ต่อวงการเลี้ยงสัตว์มาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ไข่ที่สามารถอาศัยสารสีนี้ปรับปรุงคุณภาพสีไข่ไก่ให้มีสีที่ดีขึ้นโดยไม่ต้องใช้สารสีสังเคราะห์อันจะก่อให้เกิดการตกค้างไปยังผู้บริโภค
ดีดีจีเอส เป็นผลพลอยได้ จากกระบวนการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบในการผลิต แอลกอฮอร์ ผลิตมากที่สุดในอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปใช้เป็นอาหารวัวเนื้อ อาหารวัวนม อาหารสุกร อาหารไก่และในประเทศไทยเองก็เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายกันแล้ว  เนื่องจากเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ในภาวะที่วัตถุดิบอาหารสัตว์หลายตัวมีราคาที่ค่อนข้างแพงขึ้นเรื่อยๆ

อัตราการใช้ (แนะนำ) 

* สุกรเล็ก 5% 

* สุกรรุ่น 15% 

* สุกรขุน ไม่จำกัด

* แม่พันธุ์สุกรอุ้มท้อง15% 

* ไก่ไข่/ไก่เนื้อ ไม่จำกัด   โดยในสูตรไก่ไข่สามารถใช้ดีดีจีเอสได้มากกว่า20%  เนื่องจากมีสารสีที่จำเป็นต่อไก่ไข่

* แม่วัวสาว ไม่จำกัด 

* แม่วัวนม ไม่จำกัด 

* วัวเนื้อ ไม่จำกัด

DDGS แบบเม็ด

ขอบคุณภาพจาก http://www.theenergyofchange.com/ddgs

 

 

แชร์ให้เพื่อน :