7 ลักษณะของสูตรอาหารสัตว์ที่ดี


แชร์ให้เพื่อน :

ในการทำสูตรอาหารสำหรับสัตวเลี้ยง หรือโภชนะที่เหมาะสมสำหรับสัตว์นั้น สัตว์แต่ละชนิดก็ต้องการสารอาหารที่ต่างกัน ตามชนิดและขนาดของสัตว์แต่ละอย่าง และการปรับปรุงสูตรอาหารก็ขึ้นอยู่กับฟาร์มแต่ละแห่งด้วย เราลองมาดูกันว่า สูตรอาหารที่ดีต้องมีลักษณะอย่างไร

1. ปริมาณสารอาหาร สูตรอาหารที่ดี ควรมีสารอาหารครบทุกชนิด และเพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ ตามระยะการเจริญเติบโต ขนาด ชนิดของสัตว์หรือชนิดของผลผลิต

2. ความสมดุลของสารอาหาร มีความสมดุลของสารอาหารในอาหารสัตว์ ได้แก่ สัดส่วนของพลังงานต่อโปรตีน สัดส่วนของแร่ธาตุ เช่น แคลเซียมต่อฟอสฟอรัส หรือความสมดุลของกรดอะมิโน เป็นต้น

3. ความน่ากิน สูตรอาหารนั้นควรมีความน่ากิน สัตว์มีความชอบกินและกินได้มากตามความต้องการ

4. การใช้ประโยชน์ได้ อาหารนั้นเมื่อสัตว์กินเข้าไปสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

5. ปราศจากสารพิษ ถ้ามีสารพิษก็ควรอยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อการผลผลิต
6. ผลที่มีต่อคุณภาพ ผลผลิตที่ได้จากการใช้อาหารไม่ควรมีผลเสีย เช่น มีกลิ่นจากการใช้วัตถุดิบหรือกระทบต่อการให้ผลผลิตและมีคุณภาพซากที่ดีตรงตามความต้องการของตลาด

7. ราคา เป็นสูตรอาหารที่ราคาประหยัด เพื่อให้มีกำไรสุทธิในการผลิตสัตว์สูง

จะเห็นได้ว่า อาหารสัตว์ที่ดีนั้นประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างมาก ดังนั้น เราจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้ เพื่อให้ได้สุตรอาหารที่ดี สำหรับฟาร์มหรือสัตว์เลี้ยงของเรานั่นเอง

 

ที่มา: http://elearning.nsru.ac.th/web_elearning/animal/lesson5_2.php

 

แชร์ให้เพื่อน :