10 เหตุผลที่ฟาร์มนิยมใช้ปลาป่นเป็นอาหารสัตว์


แชร์ให้เพื่อน :

ปลาป่น
ปลาป่นเป็นอาหารสัตว์ที่ฟาร์มต่างๆ เลือกใช้เพื่อเลี้ยงสัตว์มากที่สุด ปลาป่นเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีของสัตว์ การผลิตปลาป่นนั้น เริ่มจากเรือของชาวประมงที่ออกไปหาปลาจะได้ปลามาจำนวนมากทั้งปลาเล็กปลาน้อย

การผลิตปลาป่นจะใช้ทั้งตัวผลิต ปลาส่วนใหญ่ที่ใช้ผลิตก็คือ ปลาเป็ด ปลากระตัก ปลาแป้น ปลาวัว ปลาหลังเหลือง ปลาซิว ปลาทูเล็ก ปลาหลังเขียว ปลาทูแขก เป็นต้น ขั้นตอนก็คือนำปลามาต้ม บีบเอาน้ำออก และอบแห้ง คัดแยกโลหะและสิ่งปลอมปนออก ก่อนบรรจุในถุงอาหารสัตว์เพื่อส่งไปตามฟาร์มต่างๆ การผลิตปลาป่นของเราเป็นการผลิตที่ได้มาตรฐาน

ปลาป่นอาหารสัตว์

 

10 เหตุผลที่ฟาร์มนิยมใช้ปลาป่นเป็นอาหารสัตว์

  • ปลาป่นมีโปรตีนสูงมาก โปรตีนตั้งแต่ 50-60%
  • โปรตีนในปลาป่น เป็นโปรตีนที่ย่อยง่ายมาก เหมาะกับสัตว์เลี้ยงแรกเกิด
  • มีกรดอะมิโนที่จำเป็นกับสัตว์
  • มีไลซีนและเมธไธไอนีนสูง
  • มีธาตุแคลเซียมสูงมาก ซึ่งได้จากกระดูกปลา
  • มีฟอสฟอรัสสูง
  • ปลาป่นมีไวตามินสูงมาก โดยเฉพาะไวตามินบี 12 และ บี2
  • ปลาป่นผลิตจากปลาสดที่ได้จากทะเล จึงได้คุณค่าของปลาทะเล
  • การใช้ปลาป่นทำให้สัตว์ทานได้ง่ายขึ้น
  • ปลาป่นสามารถผสมกับอาหารชนิดอื่นเพื่อลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี เช่นผสมกับกากถั่วเหลือง

 

ปลาสด

 

จำหน่ายปลาป่นเกรดดี

 

แชร์ให้เพื่อน :