เหตุผลที่ควรใช้เนื้อไก่ป่นในสูตรอาหารสัตว์


แชร์ให้เพื่อน :

Poultry Meal (เนื้อไก่ป่น) เป็นวัตถุดิบโปรตีนสูงที่ใช้เป็น ส่วนประกอบหลักในอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งผลิตจากผลพลอยได้จากสัตว์ปีกหรือซากไก่ ที่ได้จากการแปรรูป

Poultry Meal (เนื้อไก่ป่น) เป็นแหล่งโปรตีนที่ดีเลิศ เนื่องจากประกอบด้วย กรดอะมิโนจำเป็น แคลเซียมและฟอสฟอรัส . ไม่มีส่วนประกอบของเลือดหรือขนไก่
เนิ้อไก่ป่น มีหลายแบบขึ้นอยู่กับเปอร์เซ็นต์โปรตีน  คือมีตั้งแต่เนื้อไก่ป่น โปรตีน 50% ไปจนถึงโปรตีน 70% ซึ่งเหมาะนำไปเลี้ยงสุกร หรือผสมอาหารสำเร็จรูปก็ได้ สามารถนำไปทดแทนปลาป่นได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปลาป่นมีราคาแพง แต่เนื้อไก่ป่นสามารถให้โปรตีนที่เทียบเท่า มีลักษณะสีน้ำตาลค่อนข้างเข้ม แต่ต้องมีการทดแทนแร่ธาตุบางตัวที่ไก่ป่นมีไม่มาก เช่น ไลซีน เพราะไลซีนในปลาป่นจะมีมากกว่า

ในองค์ประกอบทางเคมี ของเนื้อไก่ป่น 58%มีดังนี้
* โปรตีน ไม่น้อยกว่า 58 ของน้ำหนัก
* เถ้า ไม่มากกว่าร้อยละ 26 ของน้ำหนัก
* ไขมัน ไม่มากกว่าร้อยละ 12 ของน้ำหนัก
* ความชื้น ไม่มากกว่าร้อยละ 3.4 ของน้ำหนัก
* กาก ไม่มากกว่าร้อยละ 2 ของน้ำหนัก
* การย่อยได้ของโปรตีน โดยเปบซิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 ของโปรตีน
* ระดับสารกันหืน(BHA+BHT) ไม่เกิน 0.02% ของผลิตภัณฑ์

 

เปรียบเทียบโภชนาการของไก่ป่น โปรตีน 58% กับ 64%

ไก่ป่น โปรตีน 58% ไก่ป่น โปรตีน 64%
โปรตีน(Protein) 58% Min 64% Min
ความชื้น(Moisture) 8% Max 5% Max
ไขมัน(Fat) 13% Max 14%-15%
เถ้า(Ashes) 26% Max 16%/17%
ฟอสฟอรัส(Phosphorus) 4.5% Max 2.5%/3.0%
แคลเซียม(Calcium) 8.70% Max 5%
เยื่อใย(Fiber) 11% Max 1%
อะมิโนเอซิด(Aminoacids:)
Lysine 2.90%-3.25% 3.13%
Methionine 0.70%-0.95% 1.17%
Threonine 1.95%-2.25% 2.27%
Serine 1.90%-2.10% 2.45%
Pepsic Digestibility (% of protein) 90% 86%-92%

             

แชร์ให้เพื่อน :