อาหารไก่ไข่สำเร็จรูป


แชร์ให้เพื่อน :

อาหารไก่ไข่สำเร็จรูป

1. นารายณ์ฟีดส์ สูตร C18-03

สูตรนี้เหมาะสำหรับไก่เริ่มไข่ จนถึงปลดระวาง

มีคุณค่าอาหารสัตว์ทางเคมีดังนี้
โปรตีน ไม่น้อยกว่า 18%
กากไม่มากกว่า 6%
ไขมันไม่น้อยกว่า 3%
ความชื้น ไม่มากกว่า 13%

น้ำหนักสุทธิ 30 กิโลกรัม

 

แชร์ให้เพื่อน :