มารู้จักบริษัทวดีรินโกลด์สตาร์ ผู้วิจัยพันธุ์ดาวเรือง


แชร์ให้เพื่อน :

เมล็ดพันธุ์ดาวเรืองวดีริน

ดาวเรืองนั้นถือว่าเป็นพืชดอกที่นิยมปลูกกันมาก ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมากชนิดหนึ่ง และเราคงคุ้นเคยกับดอกดาวเรืองกันเพราะว่าพบเห็นได้บ่อยๆ ไม่ว่าจะปลูกประดับหน้าบ้าน หรือปลูกเพื่อไว้ร้อยพวงมาลัย โดยเฉพาะบ้านเราที่เป็นเมืองพุทธนั้น เรานิยมใช้มาลัยดาวเรืองถวายพระกัน นอกจากจะมี ความสำคัญทางเศรษฐกิจแล้ว ยังสามารถนำดอกดาวเรืองไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น ๆ ได้อีกด้วย การนำดาวเรืองไปใช้ประโยชน์สรุปได้ดังนี้


1. ปลูกประดับเพื่อความสวยงาม ดาวเรืองเป็นไม้ดอกที่มีความ สวยงาม
2. ปลูกเพื่อจำหน่ายใช้ทำพวงมาลัย ปัจจุบันนิยมนำดาวเรืองมาร้อยพวงมาลัยกันมาก ไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยไหว้พระ หรือพวงมาลัยสำหรับ คล้องคอในงานพิธีต่าง ๆ การตัดดอกดาวเรือง สำหรับใช้ประโชน์ในด้านนี้จะต้องให้มีก้านดอกสั้น หรือเหลือเฉพาะดอก
3.การปลูกลงกระถางหรือถุงเพื่อประดับอาคารสถานที่ 

ซึ่งในท้องตลาดนั้น มีพันธุ์ดาวเรืองที่ปลูกกันอยู่หลายพันธุ์และหลายยี่ห้อ พันธุ์ดาวเรืองวดีริน เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ที่นิยมปลูกมาเช่นกัน ซึ่งพันธุ์ซึ่งแบ่งเป็นพันธุ์ต่างๆ สำหรับปลูกประดับและปลูกตัดดอก ดังนี้

เมล็ดพันธุ์สำหรับตัดดอก
* เมล็ดพันธ์ดาวเรือง เครือฟ้าเยลโลว์
* เมล็ดพันธ์ดาวเรือง วดีริน 018 โกลด์
* เมล็ดพันธ์ดาวเรือง พันธุ์ดีดีฟโกลด์

เมล็ดพันธุ์ดาวเรองต้นเตี้ยสำหรับประดับ
* ภูรินเยลโลว์

บริษัทวดีริน ถือได้ว่าเป็นบริษัทที่ทำการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ดาวเรืองมาตลอดโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้ได้พันธุ์ดาวเรืองที่ตรงตามความต้องการของตลาดและดูแลง่าย ปลูกได้ทั่วประเทศและให้ผลผลิตที่ดีโดยทางเรามีไร่ที่ทำการวิจัยโดยเฉพาะ และเรามุ่งมั่นที่จะส่งมอบพันธุ์ดาวเรืองที่ดีให้กับผู้ปลูกทุกคน
 

บริษัทวดีรินโกลด์สตาร์ ซี่งเป็นบริษัทที่ปลูกและวิจัยพันธุ์ดาวเรือง

 

 

ภาพบรรยากาศภายในไร่

 

บรรยากาศภายในไร่ ที่เต้มไปด้วยดาวเรือง

 

 

ขั้นตอนการคัดเลือกเมล้ดพันธุ์

 

ผลผลิตจากไร่ที่ปลูกดาวเรืองด้วยเมล็ดพันธุ์ของเรา

 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรองของเรา

 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรองของเรา

 

เมล็ดพันธุ์ดาวเรองของเรา

 

การใช้ดาวเรืองเพื่อประดับและจัดซุ้ม

 

 

ทางบริษัทวดีรินโกลด์สตาร์ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและวิจัย พันธุ์ดาวเรืองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้พันธุ์ที่สวยงาม และปลูกง่าย และดูแลง่าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง อัตราการงอกของเมล็ดเรานั้น ถือว่าดีมากถึง 95%

 

ภาพขั้นตอนการคัดเลือก และบรรจุเมล็ดดาวเรืองลงซอง

 

1. การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์

 

2.การนับเมล็ด

การนับเมล็ด

 

 

2.การบรรจุเมล็ดลงซอง

การบรรจุเมล็ดลงซอง

แชร์ให้เพื่อน :