ผิวถั่วเหลือง ผิวถั่วปนเนื้อจมูกถั่วเหลือง


แชร์ให้เพื่อน :

ผิวถั่วเหลือง ผิวถั่วปนเนื้อจมูกถั่วเหลือง
ในการผลิตกากถั่วเหลืองที่นำถั่วเหลืองทั้งเมล็ดมาสกัดน้ำมันออกโดยไม่ได้กะเทาะเปลือกออก  ทำให้ได้กากถั่วเหลืองที่มีโปรตีน 44-45 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1-2 เปอร์เซ็นต์  เยื่อใย 6-7 เปอร์เซ็นต์ 

ปัจจุบันได้ปรับปรุงการสกัดน้ำมันในถั่วเหลือง โดยนำเมล็ดถั่วเหลืองมากะเทาะเปลือกออกก่อนนำไปสกัดน้ำมัน   ดังนั้นกากถั่วเหลืองชนิดกะเทาะเปลือกที่ได้นี้จึงมีโปรตีนสูงกว่ากากถั่วเหลืองชนิดไม่กะเทาะเปลือก  ซึ่งมีโปรตีน 48-49 เปอร์เซ็นต์ ไขมัน 1-2 เปอร์เซ็นต์ และเยื่อใย 3.5-4.0 เปอร์เซ็นต์  จากการที่นำเมล็ดถั่วเหลืองมากะเทาะเปลือกก่อนนำไปสกัดน้ำมันนั้น  ทำให้มีผลพลอยได้จากถั่วเหลืองอีกชนิดหนึ่ง คือ ผิวถั่วเหลือง  ซึ่งผิวถั่วเหลืองนี้มีโปรตีน 10-12 เปอร์เซ็นต์  ทั้งนี้หากมีส่วนของเนื้อถั่วเหลืองติดปนมาก็ทำให้ผิวถั่วเหลืองนั้นมีโปรตีนสูงขึ้น  แม้ว่าผิวถั่วเหลืองมีเยื่อใยสูงถึง 35-36 เปอร์เซ็นต์  แต่เยื่อใยในผิวถั่วเหลืองเป็นเยื่อใยที่สัตว์ย่อยได้ เพราะประกอบด้วยเพคติน 30 เปอร์เซ็นต์ และเฮมิเซลลูโลส 50 เปอร์เซ็นต์ ของเยื่อใยทั้งหมด  จึงเหมาะสำหรับใช้ในอาหารสุกรระยะรุ่น-ขุน ช่วยให้สุกรมีคุณภาพซากดีขึ้น  ในแม่สุกรอุ้มท้องจะช่วยป้องกันการท้องผูก เนื่องจากมูลมีลักษณะนิ่ม  ส่วนการใช้ในอาหารโคสามารถใช้เป็นอาหารข้นและอาหารหยาบได้

ผิวถั่วเหลือง และ ผิวถั่วปนเนื้อจมูกถั่วเหลือง

ผิวถั่วเหลือง


ผิวถั่วปนเนื้อจมูกถั่วเหลือง

แชร์ให้เพื่อน :