ปริมาณความต้องการอาหารของหมูในแต่ละวัย


แชร์ให้เพื่อน :

ปริมาณความต้องการอาหารของหมูในแต่ละช่วง

สวัสดีครับ เรามาดูกันว่าหมูนั้นต้องการอาหารในแต่ละช่วงอย่างไรกันบ้าง ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงโตเต็มวัยครับ

อายุของสุกร(วัน) นำ้หนักสุกร(กิโลกรัม) อัตราการเจริญเติบโต(กรัม/วัน) ประสิทธิภาพการใช้อาหารสมทบ อาหารที่กิน/ตัว/วัน(กิโลกรัม) ปริมาณอาหารสมทบ(กิโลกรัม)
30 6.5 150 - 0.30 0.4
42 9.0 330 1.5 0.50 5.0
60 15.0 500 1.6 1.0 15.0
70 22.0 600 1.8 1.4 27.0
82 30.0 650 2.2 1.5 45.0
94 40.0 700 2.3 2.0 67.0
106 50.0 720 2.3 2.2 90.0
120 60.0 750 2.4 2.4 125
133 70.0 780 2.5 2.6 155
145 80.0 800 2.6 2.8 190
158 90.0 800 3.0 3.0 225
170 100.0 800 3.0 3.0 260

 

ทั้งนี้ตารางนี้เป็นตารางเฉลี่ย การใช้งานจริงอาจจะปรับได้ตามความเหมาะสมและวิธีการเลี้ยงหมูของแต่ละฟาร์ม

ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารสัตว์

 

แชร์ให้เพื่อน :