กากถั่วเหลืองอาหารสัตว์


แชร์ให้เพื่อน :

กากถั่วเหลือง
เมล็ดถั่วเหลืองหรือกากถั่วเหลือง เป็นอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีนที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ได้ดี เนื่องจากมีโปรตีนที่สูงถึง 34% หรือมากว่านี้เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง มีกรดอะมิโนจำเป็น (Essential amino acid) หลายชนิด แต่มี Cystine และ Methi-onine ในระดับต่ำมีฟอสฟอรัสสูง แต่มีแคลเซียมและวิตามินบีต่ำ

การใช้เมล็ดถั่วเหลืองเลี้ยงสัตว์โดยตรง จะทำให้สัตว์ได้รับประโยชน์จากโปรตีนไม่เต็มที่ มีการเจริญเติบโตต่ำ หรือชะงักการเจริญเติบโต เพราะเมล็ดถั่วเหลืองมีสารยับยั้งการใช้ประโยชน์จากโปรตีน (Trypsin Inhibito) นอกจากนี้ ยังมีเอนไซม์ยูรีเอส (Urease Enzyme) ซึ่งจะย่อยโปรตีนในเมล็ดถั่วเหลืองให้สลายไปเรื่อยๆ ทำให้ปริมาณและคุณภาพของโปรตีนลดลงในขณะที่เก็บรักษาไว้ แต่สารทั้ง 2 ชนิดนี้ถูกทำลายได้ง่ายด้วยความร้อน ดังนั้นก่อนนำเมล็ดถั่วเหลืองไปเลี้ยงสัตว์ ควรนำไปผ่านกระบวนการความร้อนหรือทำให้สุก เพื่อลดปริมาณสาร Trypsin Inhibito และเอ็นไซม์ยูรีเอส

เมล็ดถั่วเหลืองที่ใช้ผสมอาหารสัตว์
กากถั่วเหลือง (Soybean meal) เป็นผลิตผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมน้ำมันพืน โดยปริมาณโปรตีนของกากถั่วเหลืองจะขึ้นอยู่กับวิธีสกัดน้ำมัน และขนาดของเมล็ดกากถั่วเหลืองมีสองชนิดคือ

  • กากถั่วเหลืองที่มีเปลือกผสมอยู่ด้วย หรือที่เรียกในทางการค้า ว่า กากถั่วเหลือง 44% จากการวิเคราะห์คุณภาพของกากถั่วเหลืองชนิดนี้ โดยกองอาหารสัตว์พบว่ามีโปรตีนประมาณ 47.6 % เยื่อใย(Crude fiber) ประมาณ 6.6 %
  • กากถั่วเหลืองที่ไม่มีเปลือกผสมอยู่ มีแต่เนื้อในล้วนๆ หรือที่เรียกกันในทางการค้า ว่ากากถั่วเหลือง 49% จากการวิเคราะห์พบว่ามีโปรตีนสูงถึง 51.5% ส่วนเยื่อใยกว่าชนิดที่เปลือกผสมคือ มีประมาณ 4.9%


ถั่วเหลืองเอ็กซ์ทรูด หรือถั่วเหลืองไขมันเต็ม (Extrude soybean หรือ Full fat soybean) เป็นถั่วเหลืองที่ได้จากการนำเมล็ดถั่วเหลืองไปทำให้สุก โดยไม่มีการสกัดน้ำมันออก

หมายเหตุ กากถั่วเหลืองที่นำมาใช้เป็นอาหารสัตวื จะต้องมีความชื้นไม่เกิน 12% มีลักษณะเป็นเกล็ด บาง เบา เมื่อใช้มือบี้จะมีลักษณะแข็ง กรอบ ไม่ดิบ หรือไหม้ ไม่มีกลิ่นหืน หรือกลิ่นสาบ และไม่มีสิ่งปลอมปน

ความรู้เกี่ยวกับ กากถั่วเหลือง

ความรู้เกี่ยวกับกากถั่วเหลือง https://www.goodthaifeed.com/กากถั่วเหลือง/
ทำไมกากถั่วเหลืองจึงได้รับความนิยม
https://www.goodthaifeed.com/ทำไมกากถั่วเหลืองจึงนิ/
https://www.goodthaifeed.com/วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เ/

แชร์ให้เพื่อน :